Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa

APATOR  
BELMA  
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Aparatura przeciwwybuchowa

APATOR

 

Separator SE-06

 

Informacje ogólne

Możliwość galwanicznej separacji obwodów urządzeń elektrycznych:

 1. nieiskrobezpiecznych od iskrobezpiecznych

Łatwy montaż w elektrycznych urządzeniach, zwłaszcza górniczych
 

Charakterystyka i zastosowanie

Zespół separatorów typu SE-06 przeznaczony jest do separacji galwanicznej obwodów nieiskrobezpiecznych (lub iskrobezpiecznych), sterujących obwody wejściowe o napięciu 24 VDC, o wspólnym biegunie dodatnim, od obwodów wyjściowych nieiskrobezpiecznych (lub iskrobezpiecznych) o napięciu do 30 DC i prądzie maksymalnym 50mA DC połączonych ze sobą biegunem ujemnym. Zespół składa się z dwunastu torów wspólnie połączonych dla wejść dodatnim biegunem zasilania, a dla wyjść wspólną masą.
Dziedziny zastosowań
W urządzeniach elektrycznych budowy przeciwwybuchowej, w których wymagana jest separacja obwodów nieiskrobezpiecznych (iskrobezpiecznych) od obwodów iskrobezpiecznych (nieiskrobezpiecznych).
W urządzeniach elektrycznych budowy normalnej do separacji galwanicznej obwodów elektrycznych nieiskrobezpiecznych od nieiskrobezpiecznych
 

Warunki pracy

Zespól separatorów SE-06 oznaczony cechą dopuszczenia ExiI KDB Nr 97.___X przeznaczony jest do pracy w urządzeniach przeciwwybuchowych odpowiednich do warunków eksploatacji.
Zespół separatorów SE-06 bez cechy dopuszczenia przeznaczony jest do pracy w urządzeniach budowy normalnej.
Zgodność z normami
PN-83/E-08110
PN-83/E-08107
 

Budowa i działanie

Zespół separatorów SE-06 posiada budowę monolitycznego modułu

 


Elementy elektroniczne zespołów separatora zamontowane są na dwóch płytkach obwodów drukowanych, umieszczonych w obudowie z tworzywa sztucznego.
Obwody wejściowe wyprowadzone są przewodem taśmowym do złącza szufladowego typu 871025, zaś obwody wyjściowe wyprowadzone są również przewodem taśmowym do złącza szufladowego typu 881025. Oznaczenia wyprowadzeń
 


 

Układ elektryczny pojedynczego toru separatora


 


 

Zespół separatorów zawiera dwanaście takich torów.


 

Dane techniczne

 • napięcie zasilania obwodów wejściowych........................24V DC
 • pobór prądu pojedynczego toru (na wejściu).....................ok. 6mA DC
 • maksymalne napięcie obwodów wyjściowych...................30V DC
 • maksymalny prąd obwodów wyjściowych (pojedynczego toru)................50mA DC
 • wymiary gabarytowe z opakowaniem.................................-
 • masa ................................................................................. kg

Wykonania zespołu separatorów:

 1. SE-06-01 wejście nieiskrobezpieczne, wyjście iskrobezpiecze
 2. SE-06-02 wejście iskrobezpieczne, wyjście iskrobezpiecze
 3. SE-06-03 wejście iskrobezpieczne, wyjście nieiskrobezpieczne
 4. SE-06-04 wejście nieiskrobezpieczne, wyjście nieiskrobezpieczne

Wszystkie obwody iskrobezpieczne w wykonaniu dla kategorii iskrobezpieczeństwa "ia" lub "ib".
Przykład zamówienia:
SE-06-01
Zespół separatorów SE-06 dla obwodów wejściowych nieiskrobezpiecznych i dla obwodów wyjściowych iskrobezpiecznych kat. "ia" lub "ib".

 

 


PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559