Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa

APATOR  
B
ELMA  
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Aparatura przeciwwybuchowa

APATOR

 

Separator SP-01


 

Informacje ogólne

Możliwość galwanicznej separacji obwodów urządzeń elektrycznych, nieiskrobezpiecznych od iskrobezpiecznych.
Łatwy montaż w elektrycznych urządzeniach, zwłaszcza górniczych.
 

Charakterystyka

Separator przekaźnikowy SP-01 posiada 8 przekaźników, których cewki zasilane są napięciami nieiskrobezpiecznymi a przełączne styki przewidziane są do pracy w odseparowanych obwodach iskrobezpiecznych. Przewody koloru niebieskiego (obwodów iskrobezpiecznych ) wyprowadzone są z zestyków przełącznych przekaźników. Przewody koloru czarnego wyprowadzone z separatora służą do zasilania sterowanych niezależnie cewek prze-kaźników. Każdy z zestyków przełącznych przekaźnika może być włączony w iskrobezpieczne separowane galwanicznie obwody o napięciu do 24V AC lub do 30V DC.
 

Zastosowanie

W urządzeniach elektrycznych budowy przeciwwybuchowej, w których wymagana jest separacja obwodów nieiskrobezpiecznych od obwodów iskrobezpiecznych.
 

Warunki pracy

Separator SP-01 oznaczony cechą iskrobezpieczeństwa ExiI KDB Nr 96.439X przeznaczony jest do pracy w urzą-dzeniu budowy przeciwwybuchowej odpowiednim do wa-runków eksploatacji.
Zgodność z normami
PN-83/E-08110
PN-83/E-08107
 

Budowa i działanie

Separator SP-01 posiada budowę monolitycznego modułu.

 

Rys.1


Elementy elektroniczne separatora zamontowane są na płytce obwodu drukowanego, umieszczonej w obudowie z tworzywa sztucznego i zalanej zalewą chemoutwardzalną.
Układ elektryczny

 

Rys.2


 

Dane techniczne

  • napięcie zasilania ..................................24V DC (nieiskrobezpieczne)
  • napięcie znamionowe zestyków.............24V AC lub 30V DC (iskrobezpieczne)
  • prąd znamionowy zestyków ...................2A (iskrobezpieczne)
  • wymiary gabarytowe...............................według rys.1
  • masa ......................................................0,85kg


UWAGA:
Separator przekaźnikowy SP-01 w wersji standardowej zawiera numery przewodów według rys.2. Możliwa jest inna numeracja przewodów po ustaleniu z producentem.

 

 


PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559