Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa 
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
     PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Systemy łączności

System głośnomówiący dla dróg odstawy UGO-86    
 
kod dostawcy: UGO-86
producent: Elektrometal S.A
typ: UGO-86
 
  ZASTOSOWANIE:

System głośnomówiący dla dróg odstawy UGO-86 przeznaczo-ny jest do zapewnienia łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokady maszyn wzdłuż dróg odstawy urobku.

Iskrobezpieczne wykonanie sygnalizatorów wchodzących w skład systemu umożliwia jego stosowanie w podziemnych zakładach górniczych, w polach metanowych i niemetanowych, w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
Zasilacz ZIS-86 ma budowę specjalną i może być instalowany w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu, przy stężeniu metanu nie przekraczającym 2 %.

FUNKCJE SYSTEMU:
 • łączność głośnomówiąca wzdłuż dróg odstawy urobku,
   
 • nadawanie i emitowanie umownych sygnałów porozumiewawczych,
   
 • emitowanie sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem przenośnika,
   
 • współpraca z systemem automatyzacji przenośników,
   
 • kontrola ciągłości żył przewodów łączących sygnalizatory,
   
 • kontrola stanu naładowania baterii lokalnego źródła zasilania.


Urządzenia systemu UGO-86 cechuje prostota obsługi, niezawodność działania sprawdzona w najtrudniejszych warunkach eksploatacji, duża trwałość oraz niskie koszty montażu (przewody zasilające i przewody linii transmisyjnej prowadzone są w jednym kablu).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Wykonanie iskrobezpieczne
Napięcie zasilania zasilacza - 42 V, 127 V lub 220 V + 10- 15 % 50 Hz lub 60 Hz
Łączność głośnomówiąca - simplexowa
Poziom sygnałów rozmównych i porozumiewawczych - 1,5 Vpp + 0,2- 0,3 Vpp
Częstotliwość sygnału porozumiewawczego - 600 Hz ± 20 %
Poziom sygnału ostrzegawczego 2 Vpp + 0,2- 0,3 Vpp
Częstotliwość sygnału ostrzegawczego - 700 Hz ew. 50-200 Hz, mod. 0,9-1,1 Hz
Głośność emitowanych sygnałów - ?90 dB
Linia transmisyjna: długość - max. 10 km
ilość żył - 7
przekrój żyły - 1,5 mm2
rezystancja - max. 100 ?
Stopień ochrony - IP 54
Zakres temperatur pracy - od +5? C do +40? C

Znak dopuszczenia WUG: GX-212/97

BUDOWA SYSTEMU:

W skład systemu UGO-86 wchodzą następujące urządzenia:

 • sygnalizator abonencki dla dróg odstawy SAO-86 (max. 99 sztuk: jeden sygnalizator umieszcza się na końcu systemu i po jednym sygnalizatorze – na końcu każdego odcinka),
   
 • sygnalizator krańcowy dla dróg odstawy SKO-86 (1 sztuka na początku systemu),
   
 • zasilacz iskrobezpieczny sieciowy ZIS-86 (1 sztuka na 10 sygnalizatorów SAO-86, jednak długość linii zasilającej nie może przekroczyć 1 km).
  Wszystkie sygnalizatory wyposażone są w lokalne źródła zasilania 12 ZZI-05/87 ładowane buforowo z zasilaczy ZIS-86.


Maksymalna rozpiętość systemu wraz z odgałęzieniami wynosi 10 km. Ilość sygnalizatorów abonenckich zależy od długości dróg odstawy obsługiwanych przez dany system oraz odległości, która powinna być zachowana pomiędzy sygnalizatorami dla zapewnienia akustycznej stabilności systemu w istniejących warunkach lokalnych.


MONTAŻ:

Każde urządzenie systemu UGO-86 wyposażone jest w 4 uchwyty z otworami ?  11 mm, przeznaczone do jego zamocowania na obudowie chodnika lub przenośnika śrubami M-10. Sygnalizatory powinny być mocowane w taki sposób, aby zapewnić użytkownikom swobodny dostęp do elementów manipulacyjnych oraz głośników pełniących jednocześnie rolę mikrofonów.
Sygnalizatory łączy się między sobą przewodem 7-żyłowym o przekroju żył ?1,5 mm2.. Zasilacz ZIS-86 łączy się z sygnalizatorami oraz z ogólnokopalnianą linią zasilającą kablem 4-żyłowym o przekroju żył ?2,5 mm2. Połączenie systemu UGO-86 z systemem automatyzacji taśmociągów wykonuje się kablem 2-żyłowym o przekroju ?1,5 mm2. Kable zasilające wprowadza się poprzez wpusty kablowe. Korzystne jest instalowanie zasilaczy ZIS-86 w pobliżu napędów, co ułatwi podłączenie ich do ogólnokopalnianej linii zasilającej.

 

PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559