Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Telefony górnicze

TELVIS

 

Systemy i Urządzenia Iskrobezpiecznej Łączności Górniczej

 


Zintegrowany Iskrobezpieczny System Łączności Alarmowo-Rozgłoszeniowej, Dyspozytorskiej i Telefonicznej w wersjach STAR i STAR-320

Zintegrowany Iskrobezpieczny Sygnalizator Telefon typu ZITG

Urządzenia Telefonii Iskrobezpiecznej typu UTI

Przemysłowa Telefonia Iskrobezpieczna PTI


Lokalny System Iskrobezpiecznej Łączności Telefonicznej dla Przewozu Dołowego typu LSTI

Ognioszczelne Zespoły Zasilania Buforowego typu OZZB-1, OZZB-2, OZZB-3, OZZB-4

Telefon Górniczy Iskrobezpieczny typu TGI, TGI-S, TGI-SD

Lokalny System Iskrobezpiecznej Łączności Telefonicznej Szybowej typu ITS

Łącze Iskrobezpieczne dla transmisji sygnałów akustycznych typu LISA

Iskrobezpieczny Mikrotelefon Górniczy typu: MTG1, MTG2, MTG3, MTG4

Skrzynki Teletechniczne Przelotowe typu STP 1, STP 2, STP 3


Skrzynki Teletechniczne Końcowe typu STK

Wyniesiony sygnalizator ostrzegawczy optyczno-akustyczny typu WSO

Obudowy Uniwersalne Teletechniczne typu OUT.-.

 

 

Zintegrowany Iskrobezpieczny System Łączności Alarmowo-Rozgłoszeniowej, Dyspozytorskiej i Telefonicznej w wersjach STAR i STAR-320

 • współpraca: ze wszystkimi rodzajami central

 • pojemność:

dowolna w modułach 16 NN

standardowa 192 NN

maksymalna 384 NN

 • zasilanie: buforowe 48V lub 60V DC

 • wyposażenia stacyjne:

stojak liniowy SLD ze sterowanie rozproszonym

pulpity dyspozytorskie PD (A i B) konwencjonalne i komputerowe PDK

komputerowe stanowisko utrzymaniowe SU wraz z urządzeniem zapisu

stojak separacji SSI z zespołami ZSB

 • wyposażenia dołowe: Zintegrowany Iskrobezpieczny Sygnalizator, Telefon typu ZITG

Zintegrowany Iskrobezpieczny Sygnalizator Telefon typu ZITG

 • zasilanie centralne z Systemu STAR

 • zasilanie układu przywołania: z baterii iskrobezpiecznej 12 V (2h)

 • napięcie zasilania na zaciskach aparatu: 18V

 • max nierównomierności przenoszenia torów nadawczego i odbiorczego: +/- 3 dB

 • min. głośność rozgłaszania sygnałów ( z odl. 1m): 90 dB

 • max ilość telefonów na jednej linii rezerwowej: 3 szt.

 • zasięg działania do: 10 km

 • stopień ochrony: IP65

 • rezystancja między przewodami i każdym z przewodów a ziemią: 20 kW

 • max parametry linii: R=700W, L=7mH, C=0,8uF

Urządzenia Telefonii Iskrobezpiecznej typu UTI

 • zastosowanie: - w zakładach górniczych o dowolnym stopniu zagrożenia wybuchem grupy I

 • współpraca: - z wszystkimi rodzajami central

 • pojemność:

dowolna w modułach po 16 NN

standardowa (jednego stojaka) 192 NN

zasilanie: - buforowe 48 lub 60V DC

wyposażenia stacyjne: stojak SSI-UTI - wyposażony w zespoły ZSD2 lub ZSD3

wyposażenia dołowe: Telefony Górnicze Iskrobezpieczne typu TGI i TGI-S (S - z

sygnalizatorem optycznym).

Przemysłowa Telefonia Iskrobezpieczna PTI

 • zastosowanie: w zakładach przemysłowych o dowolnym zagrożeniu wybuchem grupy I,   IIA, IIB, IIC

 • współpraca: z wszystkimi rodzajami central

 • pojemność:

dowolna w modułach do 16 NN

standardowo 192 NN

 • zasilanie: buforowe 48 lub 60 V DC

 • wyposażenie stacyjne: stojak SSI-PTI o pojemności do 192 NN
  wyposażony w:

zespoły ZSI lub ZSI3

przetwornice zasilające 220V AC/48V DC, 48/48V i 48/12V DC

baterie akumulatorów 48V

 • wyposażenie abonenckie: Telefony Przemysłowe Iskrobezpieczne typu TPI, TPI-S (z sygnalizatorem optycznym).

Lokalny System Iskrobezpiecznej Łączności Telefonicznej dla Przewozu Dołowego typu LSTI

 • współpraca: z wszystkimi rodzajami central abonenckich górniczych

 • pojemność:

max linii wewnętrznych 48 NN

max linii zewnętrznych 8 NN

 • zasilanie: 220VAC/48DC (buforowo)

 • wyposażenia stacyjne powierzchniowe:

zespoły separacji abonenckiej ZSA lub ZSA3 8 szt.

przetwornica zasilająca 220V AC / 48V DC 1 szt.

 • wyposażenia stacyjne dołowe:
  stojak LSTI (o stopniu ochrony IP54) zawierający:

centralę MIKROTEL 150CG o poj. do 48 NN

przełącznicę iskrobezpieczną 60 NN

przetwornice napięcia 48/48V i 48/12V DC

zespoły separacji ZSD2 lub ZSD3 do 48 szt.

zespoły separacji translacji ZST do 8 szt.

generator dzwonienia GDZ 1 szt.

ognioszczelny zespół zasilania buforowego OZZB

 • wyposażenia abonenckie dołowe: Telefony Górnicze Iskrobezpieczne
   

  dla abonentów lokalnych

  typu TGI-S do 45 szt.

dla dysponentów dołowych t
     typu TGI-S/D do 3 szt.

 

Ognioszczelne Zespoły Zasilania Buforowego typu OZZB-1, OZZB-2, OZZB-3, OZZB-4

 • przeznaczenie:

zasilanie urządzeń pracujących w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia "a" 

niebezpieczeństwa wybu-chu, przetwarzając napięcie 220V AC na napięcie o 

wartości znamionowej 48V DC,

bezprzerwowe zasilanie urządzeń, po zaniku napięcia w sieci energetycznej, w

czasie wynikającym z poboru mocy oraz pojemności zastosowanych

bezobsługowych baterii akumulatorów.

 • podstawowe parametry techniczne:

zasilanie: z sieci jednofazowej 220 V AC

pobór prądu z sieci max 2 A

napięcie wyjściowe: od 51,7 do 58,7V

prąd wyjściowy: max 10 A

stopień ochrony obudowy: IP-54

Telefon Górniczy Iskrobezpieczny typu TGI, TGI-S, TGI-SD

 • zasilanie z zespołów separacji ZSD2, ZSD3, ZSI, ZSI3

 • nominalny poziom sygnałów 0 dBm

 • rezystancja dla prądu stałego 800 W +/- 25%

 • tłumienność efektu antylokalnego min 15 dB

 • wybieranie numerów DTMF/PM

 • poziom sygnału wywołania (z odl. 1 m ) min 90 dB

 • stopień ochrony obudowy IP65

 • sygnał optyczny przywołania -opcjonalnie dla TGI-S (SD) i TPI-S(SD)

Lokalny System Iskrobezpiecznej Łączności Telefonicznej Szybowej typu ITS

 • wykonanie: zgodnie z pkt 21.1.25.1 Zał. Nr 17 do rozporządzenia MPiH z dnia 14 kwietnia 1995 r.

 • pojemność: maksymalna 14 NN

 • stojak ITS zawierający:

przełącznicę iskrobezpieczną

przetwornicę 220 V AC/ 48V DC

przetwornicę 48/48 V DC

baterię akumulatorów bezobsługowych

zespoły separacji ZSD2 lub ZSD3

telefon maszynisty

 • wyposażenia dołowe: Telefony Górnicze Iskrobezpieczne typu TGI-S w wykonaniu specjalnym

Łącze Iskrobezpieczne dla transmisji sygnałów akustycznych typu LISA

 • współpraca: - z wszystkimi rodzajami central abonenckich górniczych

 • pojemność:

w zestawie podstawowym: 15 iskrobezpiecznych łączy abonenckich lub

międzycentralowych

możliwość rozbudowy: do n x 16 NN

 • wyposażenia stacyjne powierzchniowe:
  stojaki SSI-MINI wyposażone w:

zespoły separacji abonenckiej ZSA lub ZSA3 - 15 szt. w zestawie podstawowym

z możliwością rozbudowy do n x 16 NN

zespoły separacji translacji ZST - 15 szt. w zestawie podstawowym z

możliwością rozbudowy do n x 16 NN

 • generator dzwonienia GDZ - 1 szt. w stojaku wyposażonym w zespoły ZST

 • zasilanie :

 • z istniejących układów zasilania 48 V DC lub 60V DC

 • z zespołów zasilania buforowego 220 V AC/56 V DC

 • z przetwornicy 48/12 V DC

 • wyposażenia abonenckie :

telefony Przemysłowe Nieiskrobezpieczne typu TPN, TPN-S

telefony powierzchniowe dowolnego typu

translacje miejskie

 

Iskrobezpieczny Mikrotelefon Górniczy typu: MTG1, MTG2, MTG3, MTG4

 • przeznaczenie:
  do telefonów górniczych iskrobezpiecznych i przemysłowych instalowanych w trudnych warunkach charakteryzujących się wysokim stopniem zagrożenia wybuchowego

 • zastosowanie:
  MTG1 z telefonami typu:

 • ITG, ITG1, ITG1/1, ITP., TKA-1M, TKA-1M/S, TKA-2M, TKA-2M/S, TKA-3M, TKA-3M/S

 • MTG2 z telefonami typu: ATI CB, ATG-2, ATG-3,

 • MTG3 z telefonami typu: ATI CB2, ATI CB3

 • MTG4 z telefonami typu: TGI, TPI

 • stopień ochrony: IP54

Skrzynki Teletechniczne Przelotowe typu STP 1, STP 2, STP 3.

 • przeznaczenie:
  Skrzynki STP.-. znajdą zastosowanie do łączenia obwodów iskro-bezpiecznych kategorii "ia" , "ib" w sieciach telekomunikacyjnych kopalń i innych obiektów, w których występuje zagrożenie wybu-chu gazów grupy I, IIA, IIB i IIC.
   

 • budowa:
  Skrzynki teletechniczne przelotowe typu STP.-. zostały wykonane w obudowach teletechnicznych uniwersalnych typu OUT-2.
  Obudowy typu OUT-2 składają się z dwóch zasadniczych ele-mentów konstrukcyjnych; podstawy i pokrywy. Obudowy są wyko-nane z tworzywa sztucznego ITAMID 28 SAM zapewniającego niepalność i poddanego modyfikacji powierzchniowej gwarantują-cej antyelektrostatyczność.
   

Skrzynki Teletechniczne Końcowe typu STK

 • przeznaczenie:
  Skrzynki STK.-. stanowią dodatkowe komory przyłączowe do wszyst-kich typów telefonów i sygnalizatorów telefonów naszej produkcji. Znajdą również zastosowanie do przelotowego lub końcowego łącze-nia obwodów iskrobezpiecznych kategorii "ia" , "ib" w sieciach teleko-munikacyjnych kopalń i innych obiektów, w których występuje zagro-żenie wybuchu gazów grupy I, IIA, IIB i IIC.
   

 • budowa:
  Skrzynki teletechniczne końcowe typu STK.-. zostały wykonane w obudowach teletechnicznych uniwersalnych typu OUT-21. Obudo-wy typu OUT-21 składają się z dwóch zasadniczych elementów kon-strukcyjnych; podstawy i pokrywy. Obudowy są wykonane z tworzywa sztucznego ITAMID 28 SAM zapewniającego niepalność i poddanego modyfikacji powierzchniowej gwarantującej antyelektrostatyczność.

Wyniesiony sygnalizator ostrzegawczy optyczno-akustyczny typu WSO

 • przeznaczenie:
  Sygnalizatory WSO służą do emitowania silnych sygnałów optycznych i akustycz-nych w miejscach o bardzo wysokim poziomie hałasu. Współpracują m.in. z telefo-nami przemysłowymi TPN-... i iskrobezpiecznymi TGI-.. lub TPI-..., poprzez układ sterowania separowanym stykiem elektronicznym NO, NZ lub podanie napięcia za-silania.

Obudowy Uniwersalne Teletechniczne typu OUT.-.

 • Obudowy typoszeregu OUT.-. przeznaczone są do instalowania w ich wnętrzu iskrobez-piecznych sygnalizatorów, telefonów lub innego wyposaże-nia elektrycznego wchodzącego w skład urządzeń budowy przeciwwybuchowej grupy I, IIA, IIB i IIC. Obudowy te mogą być wykorzystywane również w urządzeniach budowy normalnej wymagających stopnia ochrony IP65.

 


PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559