Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze

ELEKTROMETAL
SAKOP 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
     PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Zestawy naprawcze
 
      SAKOP

Zestawy do naprawy i łączenia kabli elektroenergetycznych i przewodów oponowych typu "NOWOŚĆ"
 

Metody naprawy i łączenia kabli oraz przewodów oponowych pozwalają na odtworzenie izolacji, powłoki i opony taśmami PCW bez konieczności zakładania mufy, co powoduje, że miejsca łączenia ma średnicę zbliżona do średnicy łącznych kabli. Metoda ta jest konkurencyjna cenowo z podobnymi metodami firm zachodnich.

W skład zestawu wchodzi:
 

 • Taśma PCW do odtwarzania izolacji,

 • Taśma PVW do odtwarzania powłoki i opony,

 • Klej jednoskładnikowy,

 • Płyn czyszczący,

 • Linka i drut Cu do połączenia ekranów.


  Szczególne sposoby naprawy i łączenia kabli oraz przewodów oponowych podano w odpowiednich , zatwierdzonych instrukcjach opracowanych przez Zakład Wdrożeń Technicznych RSP "NOWOŚĆ". Metody dopuszczone są do stosowania w podziemnych zakładach górniczych decyzja WUG z dnia 16.07.1992r. L. Dz. EM-748/4210/6/92/Ia. Termin realizacji zamówienia jest nie dłuższy jak 10 dni od daty zamówienia. Dla stałych klientów towar dostarczamy własnym transportem.


Zestawy do naprawy i łączenia kabli elektroenergetycznych i przewodów oponowych typu "Sakop-1"


Zestawy tego typu stosuje się przy łączeniu górniczych kabli elektromagnetycznych ekranowych i nieekranowych górniczych przewodów oponowych na napięcie do 6 kV, oraz do łączenia i naprawy kabli teletechnicznych. Zestaw do naprawy i łączenia kabli i przewodów na napięcie do 6 KV składa się :

Osłona mufy:

 • Skorupa I - dla kabli i przewodów oponowych górniczych o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 50mm,

 • Skorupa II - dla kabli i przewodów oponowych o średnicy zewnętrznej od 50mm do 70mm,

 • Skorupa III - dla kabli i przewodów oponowych o średnicy zewnętrznej powyżej 70mm.

  Wypełnienie mufy :
   

 • masa poliuretanowa dwuskładnikowa A i B chemoutwardzalna typu IZOPUR MZ, żywica poliuretanowa ELSTAOFIX PU-02 wraz z utwardzaczem AF-40.
   

  Produkowane zestawy naprawcze do łączenia kabli górniczych telekomunikacyjnych oraz górniczych kabli sygnalizacyjnych lub sygnalizacyjno-telefonicznych są realizowane w czterech wielkościach, a mianowicie:
   

  SAKOP-1/T1

 • dla kabli telekomunikacyjnych o wiązce do 10x2x0,8 opancerzonych taśmami stalowymi oraz drutami okrągłymi.

 • dla kabli sygnalizacyjnych w wiązce 5x1,5
   

  SAKOP-1/T2

 • dla kabli telekomunikacyjnych o wiązce do 33x2x0,8 opancerzonych taśmami stalowymi oraz drutami okrągłymi z osłoną polwinitową.

 • dla kabli sygnalizacyjno-telefonicznych o wiązce do 24x1,5 +2x2x0,8 opancerzonych  taśmami stalowymi lub drutami stalowymi okrągłymi z osłoną polwinitową.
   

  SAKOP-1/T3

 • dla kabli telekomunikacyjnych o wiązce do 33x2x0,8 opancerzonych

 • dla kabli sygnalizacyjno-telefonicznych o wiązce do 33x1,5 mm +2x2x0,8 mm i więcej  
   

  SAKOP-1/T4

 • dla kabli telekomunikacyjnych w przypadku konieczności rozdziału wiązki np. (56x2x0,8 mm na dwie wiązki) - w tym przypadku zamawiający winien określić swoje wymagania przy zamawianiu podając np.( wiązka podstawowa plus pozostałe wiązki)
   


PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559