Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa 
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Systemy łączności

Iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokady UGS-01    
 
kod dostawcy: UGS-01  
producent: Elektrometal S.A
typ: UGS-01

 
  ZASTOSOWANIE:

Iskrobezpieczny system łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i blokady UGS-01 przeznaczony jest do stosowania w zakładach górniczych: w ścianach wydobywczych, wzdłuż tras kolejek pracujących na drogach transportowych, na drogach odstawy oraz w innych miejscach wymagających porozumiewania się w systemie głośnomówiącym.

Wykonanie iskrobezpieczne kategorii ia urządzeń wchodzących w skład systemu umożliwia jego stosowanie w pomieszczeniach o dowolnej koncentracji metanu.


FUNKCJE SYSTEMU:
 • prowadzenie rozmów głośnomówiących w systemie simplex,
 • nadawanie sygnałów porozumiewawczych,
 • emitowanie z priorytetem sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem maszyn i urządzeń,
 • wyłączanie i blokada napędów maszyn i urządzeń,
 • identyfikacja miejsca wyłączenia i blokady napędów,
 • sygnalizacja słownymi zapowiedziami blokady oraz innych stanów pracy systemu,
 • sygnalizacja blokady diodami LED na sygnalizatorze lub skrzynce, w której została włączona blokada,
 • kontrola napięcia zasilania,
 • kontrola ciągłości linii transmisyjnej,
 • kontrola stanu naładowania lokalnego źródła zasilania,
 • lokalizacja uszkodzonego odcinka linii transmisyjnej,
 • wywołanie dyspozytora i rozmowa z nim w trybie normalnym (np. AUD przez SAW-86),
 • wywołanie dyspozytora w trybie alarmowym (np. AUD przez SAW-86),
 • rozgłaszanie komunikatów dyspozytorskich (np. AUD przez SAW-86),
 • połączenie do ośmiu systemów UGS-01 w ciągu prostym lub rozgałęzionym.


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Wartość napięcia zasilającego (Z+, Z-) 15 V +0,5 –3 V
Znamionowa wartość napięcia lokalnego źródła zasilania 9,6 V
Głośność sygnałów akustycznych (w odległości 1 m) ?90 dB
Stopień ochrony obudów IP 54
Zakres temperatury pracy Od +5°C do +40°C
Napięcie zasilające zasilacze AC 42 V, 127 V, 220 V
Wilgotność względna w temperaturze +40° do 95 %
Długość systemu: z jednym zasilaczem maks. 1 km
z dwoma zasilaczami maks. 2 km
Maksymalna długość ośmiu systemów maks. 8 km

Parametry obwodów wyjściowych:

 • WN1, WN2 obwód kategorii ia Umaks. = 60 V, Imaks. = 0,2 A
  POR, SO1, SO2 obwód kategorii ia Umaks. = 5 V, Imaks. = 5 mA
  Czas pracy po wyłączeniu zasilania:
 • w stanie spoczynkowym 24 godz.
 • w stanie rozmowy (stosunek rozmowa – przerwa 1:5) 8 godz.
  Częstotliwość sygnałów:

  Zestaw 1
   
 • sygnał porozumiewawczy fs = 600 Hz ±20 %
 • sygnał ostrzegawczy SA1 fs = 1800 Hz ±20 % fp = 1-2 Hz
 • sygnał ostrzegawczy SO2 fs = 700 Hz ±20 % fp = 1-2 Hz

  Zestaw 2
   
 • sygnał porozumiewawczy fs = 600 Hz ±20 %
 • sygnał ostrzegawczy SA1 fs = 1800 Hz ±20 % fp = 1-2 Hz
 • sygnał ostrzegawczy SO2 fs = 700 Hz ±20 % fd = ±100 Hz fp = 1-2 Hz


BUDOWA SYSTEMU:

W skład systemu UGS-01 wchodzą następujące urządzenia:

 • sygnalizator głośnomówiący krańcowy SGK-01 – 1 sztuka
 • sygnalizator głośnomówiący wyłączający SGW-01 – maks. 9 sztuk (19 sztuk)
 • skrzynka wyłączająca SW-01 – maks. 60 sztuk
 • skrzynka kontroli zasilania SKZ-01 – 1 sztuka
 • skrzynka końcowa SK-01 – 1 sztuka
 • urządzenie blokady UBL-01 – maks. 4 sztuki
 • zasilacz iskrobezpieczny (ZIS-86, ZSI-94, ZIM-H/2B, ZIM-L/2B) – 1 sztuka dla linii do 1000 m, 2 sztuki dla linii do 2000 m.

 

PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559