Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa 
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Systemy łączności

System głośnomówiący ścianowy UGS-86    
 
kod dostawcy: UGS-86
producent: Elektrometal S.A
typ: UGS-86
 
  ZASTOSOWANIE:

System głośnomówiący ścianowy UGS-86 przeznaczony jest do zapewnienia łączności głośnomówiącej, sygnalizacji i bloka-dy maszyn wzdłuż wyrobiska ścianowego.

Iskrobezpieczne wykonanie sygnalizatorów wchodzących w skład systemu umożliwia jego stosowanie w podziemnych zakładach górniczych, w polach metanowych i niemetanowych, w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu, przy stężeniu metanu nie przekraczającym 2 %.
Zasilacz ZIS-86 posiada budowę specjalną i może być instalowany w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu, przy stężeniu metanu nie przekraczającym 2 %.


FUNKCJE SYSTEMU:
 • łączność głośnomówiąca wzdłuż wyrobiska ścianowego,
 • nadawanie i emitowanie umownych sygnałów porozumiewawczych,
 • współpraca z kopalnianym systemem rozgłaszania AUD-80,
 • wywoływanie dyspozytora oraz prowadzenie z nim rozmowy,
 • zgłaszanie alarmu do dyspozytora,
 • rozgłaszanie komunikatów dyspozytorskich wzdłuż wyrobiska ścianowego,
 • emitowanie sygnałów ostrzegawczych przed uruchomieniem kombajnu i przenośników,
 • awaryjne wyłączanie napędów i blokowanie rozruchu maszyn,
 • kontrola ciągłości i zwarcia żył linii transmisyjnej,
 • indykacja napięcia zasilania i uszkodzenia linii transmisyjnej,
 • lokalizacja uszkodzonego odcinka linii transmisyjnej,
 • sygnalizacja stanu blokady,
 • kontrola stanu naładowania baterii lokalnego źródła zasilania.


Urządzenia systemu UGS-86 cechuje prostota obsługi, niezawodność działania sprawdzona w najtrudniejszych warunkach eksploatacji, duża trwałość oraz niskie koszty montażu (przewody zasilające i przewody linii transmisyjnej prowadzone są w jednym kablu).


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Wykonanie sygnalizatorów - iskrobezpiecznych:

 • zasilacza specjalne
  Napięcie zasilania zasilacza ZIS-86 - 42 V, 120 V lub 220 V +10 % - 15 % 50 Hz lub 60 Hz
  Łączność głośnomówiąca - simplexowa
  Częstotliwość sygnału porozumiewawczego - 600 Hz ± 20 %
  Częstotliwość sygnału ostrzegawczego SO 1 - 700 Hz ± 20 % przerywany 1-2 Hz
  Częstotliwość sygnału ostrzegawczego SO 2 - 1800 Hz ± 20 % przerywany 1-2 Hz
  Głośność emitowanych sygnałów - ?90 dB
  Linia transmisyjna: długość - max. 300 m - rezystancja - max. 3 ?
 • ilość żył - 5
 • przekrój żył - 2,5 mm2
  Zakres temperatur pracy - od +5? C do +40? C
  Stopień ochrony obudów - IP 54


BUDOWA SYSTEMU:

W skład systemu UGS-86 wchodzą następujące urządzenia:

 • sygnalizator abonencki ścianowy SAS-86 (max. 20 sztuk)
   
 • sygnalizator krańcowy ścianowy SKS-86 (2 sztuki – na początku i na końcu systemu)
   
 • sygnalizator przelotowy ścianowy SPS-86 (max. 42 sztuki)
   
 • zasilacz iskrobezpieczny sieciowy ZIS-86 (1 sztuka).


Ilość sygnalizatorów SAS-86 i SPS-86 w systemie zależy od długości ściany oraz odległości, która powinna być zachowana pomiędzy sygnalizatorami dla zapewnienia akustycznej stabilności systemu w danych warunkach lokalnych.

Wszystkie sygnalizatory wchodzące w skład systemu produkuje się w dwóch wersjach:

 •  z górniczymi złączami hermetycznymi ZGH
   
 • z wpustami kablowymi.


Sygnalizatory krańcowe i abonenckie wyposażone są w lokalne źródło zasilania 12 ZZI-05/87 ładowane buforowo z zasilacza ZIS-86, który przyłącza się do systemu za pośrednictwem jednego z sygnalizatorów krańcowych.


MONTAŻ:

Każdy sygnalizator wchodzący w skład systemu UGS-86 wyposażony jest w 4 uchwyty z otworami ?11 mm, przeznaczone do jego zamocowania na obudowie wyrobiska śrubami M-10. Sygnalizatory powinny być mocowane w taki sposób, aby zapewnić użytkownikom swobodny dostęp do elementów manipulacyjnych oraz głośników pełniących jednocześnie rolę mikrofonów. Sygnalizatory łączy się między sobą oraz z zasilaczem kablem 5-żyłowym o przekroju żył ?2,5 mm2. Zasilacz łączy się z ogólnokopalnianą linią zasilającą kablem 4-żyłowym o przekroju żył ?2,5 mm2. Połączenie z wyłącznikiem napędu oraz sygnalizatorem alarmowym SAW-86 (niezbędnym przy współpracy systemu UGS-86 z systemem rozgłaszania AUD-80) wykonuje się kablem 5-żyłowym o przekroju żył ?1,5 mm2. Przewody wprowadza się do urządzeń poprzez wpusty kablowe lub złącza ZGH.

Sygnalizatory przelotowe powinny być wyposażone w linkę stalową do wyłączania napędów, którą prowadzi się nad przenośnikiem na odpowiednich podporach w stanie lekkiego naprężenia.
Sygnalizatory montuje się w następującej kolejności:
SKS - SPS - SPS - SAS - SPS -------- SPS - SAS - SPS - SPS - SKS.
Sygnalizatory krańcowe umieszcza się zawsze na początku i na końcu systemu w chodnikach: podścianowym i nadścianowym.
 

 

PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559