Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa 
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Systemy łączności

Wyłącznik WAJL-01    
 
kod dostawcy: WAJL-01
producent: Elektrometal S.A
typ: WAJL-01

 
  ZASTOSOWANIE:

Wyłącznik WAJL-01 przeznaczony jest do:
 • wykrywania niedozwolonej obecności górników na taśmie przenośnika i wyłączania napędu przenośnika,
 • wykrywania obecności górników w miejscach, gdzie wejście jest zabronione.
  Wyłącznik WAJL-01przeznaczony jest do pracy w zakładach wydobywczych, w pomieszczeniach o dowolnej koncentracji metanu.


FUNKCJE WYŁĄCZNIKA :

 • wykrywanie nadajników GLON, np. zabudowanych w indywidualnej lampie górniczej,
 • współpraca z urządzeniem mikroprocesorowym lokalnym typu UML-01 (sterowanie przenośnikiem),
 • współpraca z urządzeniem blokady typu UBL-01,
 • współpraca z obwodami sterowania kategorii „ia” lub „ib” urządzeń dopuszczonego typu o następujących parametrach: Umax=60V, Imax=0,2A,
 • regulacja potencjometrem P1 czułości zadziałania wyłącznika,
 • wybór przełącznikiem S1 rodzaj obwodu wyjściowego,
 • zapamiętywanie stanu zadziałania wyłącznika przełącznikiem S2.


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:

Znamionowe napięcie zasilania - 15V
Pobór prądu: - w stanie spoczynku - < 50 mA
- w stanie zadziałania - < 20 mA
Zakres wykrywania nadajnika GLON - do 1m
Parametry obwodu wyjściowego - Exia 60V, 0,2A
Rodzaje obwodu wyjściowego - tranzystor NPN, tranzystor NPN z diodą, tranzystor z ZRK
Wpust typu - M20x1,5
Średnica zewn. przewodów przyłączeniowych - 6-12 mm
Stopień ochrony - IP 54
Cecha budowy przeciwwybuchowej - Exia
Wymiary - 190 x 120 x 60 mm
Masa - 0,5 kg


ZASADA DZIAŁANIA:
Odebrany przez antenę ferrytową sygnał AF z nadajnika GLON po obróbce elektrycznej w urządzeniu porównywany jest w układzie komparatora z napięciem progowym ustalanym przez potencjometr P1.
W zależności od stanu komparatora, wzmacniacz wyjściowy odpowiednio wysterowuje diody świecące i odseparowany galwanicznie obwód wyjściowy.
Rodzaj obwodu wyjściowego można ustawić przełącznikiem S1( tranzystor, tranzystor z dioda, ZRK).
W stanie spoczynkowym, przy braku sygnału, świeci zielona dioda LED zaciski +WN i –WN są zwarte.
Po odebraniu sygnału zaciski +WN i –WN zostają rozwarte, dioda zielona gaśnie i zapala się dioda czerwona.
Czułość zadziałania wyłącznika (odległość od wykrywanego nadajnika GLON) można wyregulować potencjometrem P1.
Dodatkowo układ elektroniczny umożliwia zapamiętywanie stanu zadziałania wyłącznika aż do chwili skasowania przyciskiem KAS umieszczonym na obudowie. Opcja ta wybierana jest przełącznikiem S2.

MONTAŻ:

Sposób wykonania instalacji należy dostosować do warunków i danego zastosowania.
W przykładowym zastosowaniu do wykrywania górników jadących na przenośniku wyłącznik powinien być zamontowany jak najbliżej taśmy przenośnika, równolegle do jego osi.
Potencjometrem P1 należy ustawić właściwą czułość wyłącznika, przełącznikami S1 i S2 tryb pracy.
W czasie instalowania i regulacji przełącznik S2 powinien być w pozycji OFF.

 

PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559