Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa

APATOR  
BELMA  
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Aparatura przeciwwybuchowa

APATOR

 

Przekaźnik KX
 

Informacje ogólne

  1. Możliwość galwanicznej separacji obwodów urządzeń elektrycznych, nieiskrobezpiecznych od iskrobezpiecznych
  2. Realizacja opóźniania czasowego wyłączania zestyków
  3. Możliwość współpracy w układach ochronnych przed skutkami sczepienia zestyków styczników głównych aparatury łączeniowej
  4. Łatwy montaż w elektrycznych urządzeniach, zwłaszcza górniczych

 

Charakterystyka

Przekaźnik (czasowy) KX przeznaczony jest do realizacji opóźnienia czasowego w obwodach elektrycznych aparatury łączeniowej pełniąc jednocześnie funkcję separatora przekaźnikowego. Na listwę zaciskową do zacisków 1,2,3 (listwa typu MKSD 5/3-9.5) podłączane są obwody iskrobezpieczne zaś do zacisków 4 do 9 (listwa typu MKSD 3/3-5.08) obwody nieiskrobezpieczne. Zestyk przełączny przekaźnika może być włączony w iskrobezpieczne obwody o napięciu maksymalnym do 90V
 

Zastosowanie

W urządzeniach elektrycznych, budowy przeciwwybuchowej, w których wymagana jest zwłoka czasowa wyłączenia i separacja obwodów nieiskrobezpiecznych od obwodów iskrobezpiecznych.
 

Warunki pracy

Przekaźnik KX oznaczony cechą iskrobezpieczeństwa ExiI KDB Nr 96.442X przeznaczony jest do pracy w urządzeniu budowy przeciwwybuchowej odpowiednim do warunków eksploatacji.
Zgodność z normami
PN-83/E-08110
PN-83/E-08107
 

Budowa i działanie

Przekaźnik KX posiada budowę monolitycznego modułu:

 


Elementy elektroniczne separatora zamontowane są na płytce obwodów drukowanych, umieszczonej w obudowie z tworzywa sztucznego i zalanej zalewą chemoutwardzalną. Układ elektryczny przedstawiono na rys. 2
 


 

Dane techniczne

  • napięcie zasilania........................24V DC
  • wartość maksymalna napięcia obwodów iskrobezpiecznych podłączonych do zacisków..1, 2, 3 90 V
  • prąd znamionowy styków wykonawczych...................2A
  • czas opóźnienia odpadania przekaźnika................0,5¸1,5 s
  • wymiary gabarytowe wg rys.1
  • masa ................................................................................. 0,25 kg

 


PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559