Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa 
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Systemy łączności

ELEKTROMETAL
1.Mierniki stężenia gazów

Służą do pomiaru stężeń gazów, takich jak: tlen(PMSG-01/O2), metan(PMSG-01/CH4), tlenek węgla (PMSG-01/CO), siarkowodór (PMSG-01/ H2S).
Więcej >|
2.Systemy automatyzacji

Przeznaczone do sterowania i kontroli pracy przenośników taśmowych.
Więcej >|
3.Systemy łączności lokalnej przewodowej

W węzłach technologicznych wyrobisk górniczych zapewniają łączność porozumiewawczą, sygnalizację i blokadę maszyn z dowolnego miejsca oraz kontrolę ciągłości zył łączących poszczególne urządzenia.
Więcej >|
4.Systemy łączności lokalnej bezprzewodowej (radiowej)

Przeznaczone dla potrzeb technologicznych i ratowniczych, do stosowania głównie w miejscach pozbawionych łączności stacjonarnej oraz tam, gdzie od szybkiej i niezawodnej łączności zależy bezpieczeństwo i efektywność pracy.
Więcej >|
5.Systemy wyłączająco-blokujące

Pierwszy przeznaczony jest do instalowania wzdłuż dowolnie długich tras technologicznych w kopalni, w celu awaryjnego blokowania napędów maszyn, drugi - do zapewnienia współpracy urządzeń metanometrii automatycznej, czujników i blokad różnych systemów telemetrycznych z elektryczną aparaturą rozdzielczo-łączeniową.
Więcej >|
6.Urządzenia sygnalizacji i blokad

Służą do budowy różnych układów sterowania w odstawie i transporcie.
Więcej >|
7.Pola rozdzielcze średniego napięcia

Gama ognioszczelnych pól rozdzielczych (odpływowych, dopływowych, sprzęgłowych), będących modernizacją pól rozdzielczych typu ROK-6.
Więcej >|
8.Prostownik do ładowania baterii SBS

Służy do ładowania baterii akumulatorów lokomotyw dołowych.
Więcej >|
9.Pozostałe wyroby

Nie sklasyfikowane w powyższych grupach asortymentowych, m.in. lampa benzynowa wskaźnikowa i topikowy czujnik temperatury.
Więcej >|
Grupa nie zawiera asortymentu.


PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559