Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa 
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Systemy łączności

ELEKTROMETAL
Pozostałe wyroby  
01.Ładowarka baterii ŁB-10
Ładowarka baterii ŁB-10 przeznaczona jest do stosowania w zakładach wydobywczych, wyłącznie w pomieszczeniach na powierzchni kopalni.  Więcej >|
02.Lampa benzynowa wskaźnikowa LB-1a
Lampa benzynowa wskaźnikowa LB-1a przeznaczona jest do stosowania głównie w podziemnych zakładach górniczych.  Więcej >|
02a.Lampa benzynowa wskaźnikowa LB-1”lux”
Oprócz wersji podstawowej typu LB-1a, lampa produkowana jest również w wersji dekoracyjnej typu LB-1”lux”, w następujących wykonaniach  Więcej >|
03.Topikowy czujnik temperatury TCT-8
Topikowy czujnik temperatury TCT-8 może być stosowany w dowolnych warunkach środowiskowych.  Więcej >|
  04.Puszka z przewodem 250 m
Puszka z przewodem 250 m przeznaczona jest do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, jako wyposażenie wyposażenie urządzenia łączności ratowniczej UŁR-86.  Więcej >|

 

PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559