Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa 
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Systemy łączności

Przenośny miernik stężenia gazów PMSG-01    
 
kod dostawcy: PMSG-01  
producent: Elektrometal S.A
typ: PMSG-01

 
  ZASTOSOWANIE

Przenośny miernik stężenia gazów typu PMSG-01 służy do pomiaru stężeń gazów, takich jak:
 •  tlen (O2)
 •  tlenek węgla (CO)
 • siarkowodór (H2S)
 • metan (CH4)

PMSG-01 jest wygodnym dla użytkownika, przenośnym przyrządem do kontroli atmosfery przed wejściem do zamkniętych obszarów oraz w miejscach trudno dostępnych. Przyrząd działa w oparciu o dwa mikroprocesory oraz cztery wymienne głowice pomiarowe. Prosta obsługa wyklucza konieczność specjalnego szkolenia użytkownika.

FUNKCJE MIERNIKA:

 • ciągły pomiar stężenia gazu oraz temperatury, w jakiej znajduje się czujnik,

 • możliwość równoczesnego pomiaru stężenia metanu i tlenu przy pomocy głowicy metanowej,

 • sygnalizacja świetlna i dźwiękowa przekroczenia progów ostrzegawczego i alarmowego,

 • automatyczne wyłączenie ostrzegawczej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej po powrocie stężenia gazu do dopuszczalnego zakresu,

 • kasowanie sygnału alarmowego tylko na rozkaz operatora,

 • sygnalizacja świetlna rozładowania baterii (od pojawienia się sygnalizacji miernik pracuje poprawnie przez przynajmniej 1 godz.),

 • zapamiętanie zarejestrowanych wyników pomiarów (do 20 rekordów dla każdego gazu),

 • możliwość kasowania zarejestrowanych wyników pomiarów,

 • informacja o czasie następnej obligatoryjnej kalibracji przyrządu oraz czasie pozostałym do końca eksploatacji głowicy,

 • kodowy dostęp do procedur zerowania i kalibracji

ZALETY MIERNIKA:

 • umieszczenie głowicy pomiarowej na wysięgniku teleskopowym umożliwia pomiar stężenia gazów bez wchodzenia w ich strefę oraz w miejscach trudno dostępnych, np. pod stropem wyrobisk podziemnych, w studzienkach, kanałach, zbiornikach itp.,
 • pomiar na dowolnej odległości w zakresie ustawienia wysięgnika teleskopowego (do 3 metrów),
 • konstrukcja przyrządu umożliwia jego zastosowanie bez wysięgnika teleskopowego,
 • umieszczenie głowicy pomiarowej w odległości do 100 metrów od przyrządu pomiarowego z wykorzystaniem kabla sygnalizacyjnego lub telekomunikacyjnego,
 • wykonanie iskrobezpieczne.


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WARUNKI KLIMATYCZNE:

Zakres temperatur od -20°C do +50°C
Zakres wilgotności od 0 do 99% RH (bez kondensacji)
Zakres ciśnień od 860 do 1100 mbar

WYMIARY: MODUŁ PMSG-01 120 X 75 X 40
SONDA TELESKOPOWA 1100mm ÷ 3000mm
WAGA: MODUŁ PMSG-01 + GŁOWICA POMIAROWA max. 700g
SONDA TELESKOPOWA 830g
ZASILANIE: bateria litowa 9V
CECHA PRZECIWWYBUCHOWOŚCI EEx ia I/IIC T1

 
  PMSG-01 Dopuszczenie WUG

 

PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559