Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa 
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Systemy łączności

System automatyzacji przenośników ELSAP-01    
 
kod dostawcy: ELSAP-01
producent: Elektrometal S.A
typ: ELSAP-01

 
  ZASTOSOWANIE:

System automatyzacji przenośników ELSAP-01 przeznaczony jest do sterowania i kontroli pracy pojedynczego przenośnika taśmowego lub ciągu maksymalnie ośmiu przenośników.
W jego skład wchodzą następujące urządzenia:
 • urządzenie mikroprocesorowe centralne UMC-01
 • urządzenie mikroprocesorowe lokalne UML-01
 • urządzenie blokady UBL-01


Wykonanie iskrobezpieczne urządzeń systemu umożliwia jego stosowanie w podziemiach kopalni, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, "b" i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

FUNKCJE SYSTEMU:

 • umożliwia uzyskanie następujących rodzajów pracy:
  transport urobku, praca rewizyjna, transport materiałów, jazda ludzi,
 • zapewnia 4 rodzaje sterowania:
  - sterowanie z blokadą, sterowanie lokalne, sterowanie centralne, blokada sterowania,
 • umożliwia programowanie zabezpieczone hasłem:
  - rodzaju pracy, rodzaju sterowania, ustawienia parametrów,
 • umożliwia współpracę z systemami: UGS-01 oraz UGO-86/ ISB-89,
 • zapewnia emisję akustycznego sygnału ostrzegawczego przed uruchomieniem przenośnika poprzez system UGS-01 lub system UGO-86,
 • zapewnia emisję sygnału akustycznego w czasie sczepienia styków wyłącznika poprzez system UGS-01 lub UGO-86,
 • zapewnia awaryjne zatrzymanie przenośnika z dowolnego miejsca wzdłuż jego trasy poprzez system UGS-01 lub ISB-89,
 • umożliwia ponowne uruchomienie przenośnika po odblokowaniu wyłączonego wyłącznika,
 • kontroluje pracę przenośnika za pomocą czujników: spiętrzenia, temperatury, ruchu i urządzenia samo gaszącego SAGA,
 • umożliwia wyłączenie napędu z opóźnieniem 3 sek. jeżeli prędkość ruchu taśmy obniży się do V ?0,7 Vn lub bezzwłocznie przy wzroście prędkości powyżej 1,2 Vn,
 • zapewnia wyłączenie napędu z opóźnieniem po zadziałaniu czujnika spiętrzenia,
 • zapewnia sygnalizację załączenia napięcia zasilania oraz blokuje samoczynny rozruch przenośnika po zaniku i powrocie napięcia zasilania,
 • zapewnia sygnalizację optyczną rodzaju pracy, rodzaju sterowania, stanu poszczególnych czujników, wyłączników bramkowych, wyłączników krańcowych, blokad od urządzenia głośnomówiącego na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym,
 • zapewnia możliwość ustawienia parametrów:
  - numeru urządzenia UML-01
  - rodzaju systemu głośnomówiącego
  - ilości napędów oraz ilości biegów
  - prędkości biegu wolnego
  - czasu zwalniania hamulca
  - prędkości znamionowej przenośnika
  - czasu rozruchu przenośnika i czasu rozruchu biegu wolnego
  - czasu trwania sygnału ostrzegawczego przed uruchomieniem przenośnika
  - powrót do poprzednich ustawień
  - zmianę hasła dostępu do programowania
  - rodzaj sygnału ostrzegawczego przy pracy rewizyjnej
 • zapewnia kontrolę ciągłości obwodów wejściowych dla następujących stanów:
  - stan pracy – styk zwarty
  - stan pracy – styk rozwarty (blokada)
  - zwarcie w obwodzie kontrolowanym
  - przerwa w obwodzie kontrolowanym,
 • zapewnia możliwość pomiaru prędkości ruchu przenośnika z rozdzielczością 0,1 m/s w zakresie od 0 do 5 m/s,
 • umożliwia sterowanie centralne ciągu złożonego z maksymalnie ośmiu przenośników,
 • zapewnia wizualizację na wyświetlaczu urządzenia UMC-01 stanów pracy poszczególnych urządzeń UML-01,
 • umożliwia przekazywanie do systemu dyspozytorskiego (np. ZEFIR) informacji o pracy systemu,
 • umożliwia sterowanie przenośnikami z napędem: wielosilnikowym i dwubiegowym oraz wyposażonymi w hamulec.


BUDOWA SYSTEMU:

Ilość urządzeń wchodzących w skład systemu ELSAP-01:

 • urządzenie mikroprocesorowe centralne UMC-01 – 1 sztuka
 • urządzenie mikroprocesorowe lokalne UML-01 – maksymalnie 8 sztuk
 • urządzenie blokady UBL-01 – ilość zdeterminowana ilością potrzebnych blokad (do każdego urządzenia UBL-01 można podłączyć 4 blokady).


System ELSAP-01 współpracuje z następującymi systemami:

 • UGS-01 – w zakresie łączności głośnomówiącej, sygnalizacji ostrzegawczej i blokady,
 • UGO-86 – w zakresie łączności głośnomówiącej i sygnalizacji ostrzegawczej,
 • ISB-89 – w zakresie blokady.

 

PETEK SC  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559