Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa

APATOR  
BELMA  
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Aparatura przeciwwybuchowa

APATOR

 

Przekaźnik PKI-1

 

Informacje ogólne

 • małe wymiary gabarytowe
 • łatwy montaż i obsługa
 • uniwersalność zastosowań
 • niezawodność pracy
 • iskrobezpieczny obwód pomiarowy


Charakterystyka

Przekaźnik kontroli izolacji PKI-1 oznaczony cechą iskrobezpieczeństwa ExicI KDB Nr 96.441X jest przeznaczony do kontroli rezystancji izolacji obwodów o napięciu do 42VAC (jako zabezpieczenie centralno-blokujące) oraz do kontroli rezystancji izolacji torów głównych o napięciu 1140VAC, 1000/500VAC, 220/127VAC (jako zabezpieczenie blokujące, z iskrobezpiecznym obwodem pomiarowym).
 

Zastosowanie

 • Urządzenia elektryczne budowy przeciwwybuchowej, zwłaszcza górnicze w których obwód kontroli rezystancji izolacji torów głównych musi być iskrobezpieczny (kat.˛ic˛)
 • Urządzenia elektryczne w których wymagany jest obwód kontroli rezystancji izolacji separowany galwanicznie

 

Warunki pracy

 • Temperatura otoczenia:
  • najwyższa /szczytowa/.................................+55 °C
  • najwyższa średnia w ciągu 24 h ..................+35 °C
  • najniższa ...........................................................0 °C
 • Wysokość...........................................do 1000 m n.p.m.
 • Wilgotność względna........................max 95% przy +35°C
 • Stopień zanieczyszczenia .................3 wg PN-90/E-06150/10


Zgodność z normami
PN-83/E-08110
PN-83/E-08107:
ZN-96/APATOR SA -01-062 ark.00
Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Przekaźniki górnicze. Ogólne wymagania i badania.
ZN-96/APATOR SA -01-062 ark.05
Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Przekaźnik kontroli izolacji PKI-1. Ogólne wymagania i badania.
 

Budowa i działanie

Przekaźnik PKI-1 jest przekaźnikiem wtykowym posiadającym budowę modułową. Składa się z dwóch autonomicznych płytek kompletnych P42 i PI-01 umieszczonych w obudowie z tworzywa sztucznego. Płytki te posiadają 12 -stykowe złącza wtykowe stanowiące równocześnie wtyki przekaźnika. Obudowa jest zamknięta od góry plombowaną przykrywką. W dolnej części obudowy znajdują się kołki kodujące. Na rys.1 przedstawiono podstawowe wymiary przekaźnika.
Płytka kompletna P42 stanowi zabezpieczenie centralno-blokujące obwodu 42V AC. Aplikację tego zabezpieczenia przedstawiono na
rys. 2a.
Płytka kompletna PI-01 stanowi zabezpieczenie blokujące obwodu torów głównych. Aplikacja została pokazana na
rys. 2b. W zależności od napięcia torów głównych i stosowania zespołu dławików sztucznego zera bądź zespołu prostowników*) w obwodzie pomiarowym ,obwód pomiarowy kontroli izolacji torów głównych jest wyprowadzany na odpowiedni wtyk przekaźnika.

 

Wtyki pomiarowe przekaźnika.
TG   1000V/ 220V/
DP 1140V 500V 127V
ZD-11-3 Wtyk 2 *) Wtyk 2  
ZP-04 Wtyk 1 *) Wtyk 1  
ZP-01     Wtyk 4


*) Należy stosować zespoły prostownikowe ZP-01, ZP-04 produkcji APATOR SA oraz posiadający cechę dopuszczenia ExicI, KDB Nr.87.025X zespół dławików sztucznego zera typu ZD-11-3, prod. ZEG SA.
 

Dane techniczne

 • stopień ochrony........................IP-30
 • cecha iskrobezp.......................ExicI, KDB Nr 96.441X, IP30
 • masa ............................................0,3kg
 1. Płytka kompletna P42 - zabezpieczenie centralno-blokujące:
  • napięcia zasilania.......................................24V AC,133Hz (z Zasilacza górniczego ZG-01 produkcji APATOR S.A.)
  • napięcie znamionowe izolacji.....................250 V
  • napięcie zasilania obwodu pomiarowego...15V DC (iskrobezpieczne)
  • napięcie sieci kontrolowanej......................42/24V AC
  • rezystancja zadziałania..............................Rz= 4kW ą20%
  • rezystancja powrotu...................................Rp=7kW ą20%
  • czas zadziałania........................................Ł 300ms
  • pojemność fazowa sieci.............................Ł 1mF
  • przekaźnik wykonawczy............................DSP-1,NII,DC24,NII
   1. ilość i rodzaj zestyków..................................1z ,1r
   2. napięcie na zestykach..................................42V AC, 24V DC
   3. ilość cykli łączeniowych.............................. 105
   4. wytrzymałość napięciowa izolacji pomiędzy cewką a zestykami........3000 Vrms
   5. wytrzymałość izolacji przerwy zestykowej......1000 Vrms


   

 2. Płytka kompletna PI-01 - zabezpieczenie blokujące:
  • napięcia zasilania...................................24V AC,133Hz (z Zasilacza górniczego ZG-01 produkcji APATOR S.A.)
  • napięcie znamionowe izolacji..................250 V
  • napięcie zasilania obwodu pomiarowego............20V DC (iskrobezpieczne)


  Tory główne 1140V

  • rezystancje zadziałania...........................Rz=100 kW ą20%
  • współczynniki powrotu............................WpŁ 1.4


  Tory główne 1000/500V

  • rezystancje zadziałania...........................Rz=50 kW ą20%
  • współczynniki powrotu............................WpŁ 1.2


  Tory główne 220/127V

  • rezystancje zadziałania............................Rz=15 kW ą20%
  • współczynniki powrotu.............................WpŁ 1.5
  • pojemność fazowa sieci............................Ł 0.15 uF
  • przekaźnik wykonawczy..........................DSP-1,NII,DC24,NII
   1. ilość i rodzaj zestyków.................................1z ,1r
   2. napięcie na zestykach................................42V AC,24 V DC
   3. ilość cykli łączeniowych.............................105
   4. wytrzymałość napięciowa izolacji pomiędzy cewką a zestykami...............3000 Vrms
   5. wytrzymałość izolacji przerwy zestykowej.................1000 Vrms
     

Wskazówki montażowe i instalacyjne

 1. Przekaźnik dla uniknięcia wpływu obcych pól elektromagnetycznych powinien być montowany w odległości min. 50mm od torów prądowych przez które przepływa prąd I > 100A.
 2. Otwory w płycie montażowej wykonać wg rys.3.  Rozmieszczenie otworów mocujących przekaźnika PKI-1 w [mm]

   

 3. Do zagniatania w końcówkach STG-MTN (rys.1 ,L.p.4) należy stosować przewody giętkie o przekroju 0,35 ¸ 0,5mm2 i napięciu znamionowym izolacji 250 V. Zagnieconą końcówkę należy wetknąć w odpowiedni otwór Zespołu gniazda (tablica 1, L.p.3.)
 4. Przewody podłączane pod nr 1,2,3,4 Zespołu gniazda powinny mieć kolor biały (obwód iskrobezpieczny klasy ˛ic˛).
 5. Zwrócić uwagę na prawidłowe położenie otworów kodujących względem kołków kodujących w gnieździe i przekaźniku.
 6. Przed zainstalowaniem przekaźnika należy sprawdzić czy posiada nie naruszone plomby gwarancyjne.

Rys.1


 


Wymiary gabarytowe przekaźnika PKI-1 w [mm]

 

Zamawianie


Przy zamawianiu należy posługiwać się tabelą 1.
Tabela 1

L.p. Kod Nazwa części
1 63-837728-01 Zespół przekaźnika PKI-1
2 63-837726-01 Przekaźnik PKI-1
3 63-837635-02-01 Zespół gniazda
4 0653-33-0505 Wkręt PN-85/M-82215 3x16
5 0917-43-8452 Kontakt STG-MNT 0,5-1,0


W zamówieniu należy podać nazwę części , jej kod oraz ilość.
Przykład zamówienia:
 

 1. Przekaźnik PKI-1 ,kod 63-837726-01.................ilość 5 szt.
 2. Zespół gniazda ,kod 63-837635-02-01..............ilość 3 szt.
 3. Zespołu przekaźnika PKI-1,kod 63-837728-01..........ilość 2 szt.
 4. Kontakt STG-MTN 0.5-1.0,kod 0917438452...............ilość 100 szt. (w woreczkach po100szt.)

Uwaga:
W skład Zespołu przekaźnika PKI-1, kod 63-837728-01(wspólne opakowanie) wchodzi:

 • Przekaźnik PKI-1...........................ilość 1 szt.
 • Zespół gniazda..............................ilość 1 szt.
 • Wkręt PN-85/M-82215 M3x16.......ilość 2 szt.
 • Kontakt STG-MTN 0.5-1.0.............ilość 24 szt.


 

Pakowanie,przechowywanie, transport

Zespół przekaźnika i przekaźnik są pakowane w opakowania o wymiarach 130x80x85. Należy je przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i czystych, w temperaturze otoczenia powyżej 0*C i wilgotności względnej powietrza do 95% przy +35*C.
Transport wyłącznie krytymi środkami przewozu z zabezpieczeniem przed przesuwaniem się lub uszkodzeniem.
 

Informacje dodatkowe

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego. Niniejsza karta katalogowa stanowi jednocześnie opis techniczny przekaźnika.

 


Aplikacja płytki kompletnej P42
 


 


Aplikacja płytki kompletnej PI-01

 

 


PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559