Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa

APATOR  
BELMA  
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Aparatura przeciwwybuchowa

APATOR

 

Przekaźnik PSU-1

 

Informacje ogólne

 • uniwersalność zastosowań
 • niezawodność pracy
 • małe wymiary gabarytowe
 • łatwy montaż i obsługa
 • iskrobezpieczne obwody pomiarowe
   

Charakterystyka

Przekaźnik sterowniczy i uziemienia PSU-1 oznaczony cechą iskrobezpieczeństwa ExiaicI KDB Nr 96.437X jest przeznaczony do zdalnego sterowania (załączania i wyłączania) oraz kontroli rezystancji obwodu uziemienia urządzeń kopalnianych.
 

Zastosowanie

 • Urządzenia elektryczne budowy przeciwwybuchowej, zwłaszcza górnicze w których obwód sterowania posiada klasę "ia" iskrobezpieczeństwa natomiast obwód kontroli rezystancji uziemienia klasę "ic" iskrobezpieczeństwa
 • Urządzenia elektryczne w których wymagany jest obwód sterowania (załączania i wyłączania) oraz kontroli rezystancji uziemienia.

 

Warunki pracy

 • Temperatura otoczenia :
  • najwyższa /szczytowa/..........................+55 °C
  • najwyższa średnia w ciągu 24 h.............+35 °C
  • najniższa.....................................................0 °C
 • Wysokość.........................................do 1000 m n.p.m.
 • Wilgotność względna........................max 95% przy +35°C
 • Stopień zanieczyszczenia.................3 w/g PN-90/E-06150/10


Zgodność z normami
PN-83/E-08110
PN-83/E-08107
ZN-94/APATOR SA -01-062 ark.00
Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Przekaźniki górnicze. Ogólne wymagania i badania.
ZN-96/APATOR SA -01-062 ark.01
Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Przekaźnik sterowania i uziemienia PSU-1. Ogólne wymagania i badania.
 

Budowa i działanie

Przekaźnik PSU-1 jest przekaźnikiem wtykowym posiadającym budowę modułową. Składa się z dwóch autonomicznych płytek kompletnych PS i PU umieszczonych w obudowie z tworzywa sztucznego. Płytki te posiadają 12 -stykowe złącza wtykowe stanowiące równocześnie wtyki przekaźnika. Obudowa jest zamknięta od góry plombowaną przykrywką. W dolnej części obudowy znajdują się kołki kodujące. Na rys.1 przedstawiono podstawowe wymiary przekaźnika.
 

Rys.1
 


Płytka kompletna PS stanowi przekaźnik sterowniczy. Aplikację układu sterowania przedstawiono
na
rys. 2a.*)
Płytka kompletna PU stanowi przekaźnik kontroli rezystancji uziemienia. Aplikacja została pokazana
na
rys. 2b.

 

Rys.2a
 


 

Rys.2b


 


*)W iskrobezpiecznych obwodach sterowania należy stosować przyciski sterownicze posiadające odpowiednie dopuszczenia.
 

Dane techniczne

 • stopień ochrony..........................IP-30
 • cecha iskrobezp.........................ExiaicI, KDB Nr 96.437X, IP30
 • masa...........................................0,35kg

 

 1. Płytka kompletna PS - przekaźnik sterowniczy:
  • napięcia zasilania.........................................24VAC,133Hz z zasilacza górniczego ZG-01 produkcji APATOR S.A.
  • napięcie znamionowe izolacji.......................250 V
  • napięcie obwodu sterowniczego..................18 V AC ,133Hz, iskrobezpieczne
  • rezystancja blokowania................................Rb >= 600
  • rezystancja wyłączenia................................Rw >= 600
  • max pojemność zewnętrznego obwodu sterowniczego.........Ck < = 0.5 uF
  • max indukcyjność zewnętrznego obwodu sterowniczego...........Lk < = 10 mH
  • przekaźnik wykonawczy..............................RM-96p
   1. ilość i rodzaj zestyków ...................................1 przełączny
   2. napięcie na zestykach ..................................42 V AC
   3. napięcie probiercze pomiędzy cewką a zestykami...............4000 V AC
   4. odległość po izolacji pomiędzy cewką a zestykami .............>= 8 mm
 2. Płytka kompletna PU - przekaźnik kontroli rezystancji uziemienia
  • napięcia zasilania............................................24VAC,133Hz (z zasilacza górniczego ZG-01 produkcji APATOR S.A.)
  • napięcie znamionowe izolacji...........................250 V
  • napięcie zasilania obwodu pomiarowego.........15V AC, 133Hz (iskrobezpieczne)
  • rezystancja blokowania....................................Rb >= 100
  • rezystancja wyłączenia....................................Rw >= 100
  • rezystancja robocza.........................................Rr < = 45
  • pojemność bocznikująca.................................Ck < = 0.5 uF
  • max napięcie zakłócające...............................Uz < = 5 V AC , 50 Hz
  • przekaźnik wykonawczy..................................DSP-1
   1. ilość i rodzaj zestyków ........................................1z ,1r
   2. napięcie na zestykach .......................................24V DC
   3. ilość cykli łączeniowych.....................................105
   4. wytrzymałość napięciowa izolacji pomiędzy cewką a zestykami................3000 Vrms
   5. wytrzymałość izolacji przerwy zestykowej...................................................1000 Vrms

 

Wskazówki montażowe i eksploatacyjne

 1. Przekaźnik, dla uniknięcia wpływu obcych pól elektromagnetycznych, powinien być montowany w odległości min. 50mm od torów prądowych przez które przepływa prąd I>100A.
 2. Otwory w płycie montażowej wykonać wg rys.1.
 3. Do zagniatania w końcówkach STG-MTN (tablica 1, L.p.4) należy stosować przewody giętkie o przekroju 0,35 × 0,5mm2 i napięciu znamionowym izolacji 250V. Zagnieconą końcówkę należy wetknąć w odpowiedni otwór Zespołu gniazda (tablica 1, L.p.3.).
 4. Przewody podłączane pod nr 11,12 Zespołu gniazda powinny mieć kolor niebieski (obwód iskrobezpieczny "ia") natomiast przewody podłączane pod nr 13,14 kolor biały (obwód iskrobezpieczny klasy "ic").
 5. Zwrócić uwagę na prawidłowe położenie otworów kodujących względem kołków kodujących w gnieździe i przekaźniku.
 6. Przed zainstalowaniem przekaźnika należy sprawdzić czy posiada nie naruszone plomby gwarancyjne.


Tablica 1. Dane montażowe przekaźnika
 

L.p. Kod Nazwa części
1 63-837647-01 Zespół przekaźnika PSU-1
2 63-837363-01 Przekaźnik PSU-1
3 63-837635-01-01 Zespół gniazda
4 0653-33-0505 Wkręt PN-85/M-82215 M3x16
5 0917-43-8452 Kontakt STG-MNT 0,5-1,0

 

Zamawianie

Przy zamawianiu należy posługiwać się tablicą 1. W zamówieniu należy podać nazwę części , jej kod oraz ilość.
Przykład zamówienia:

 1. Przekaźnik PSU-1 ,kod 63-837363-01............................ilość 4 szt.
 2. Zespół gniazda ,kod 63-837635-01-01..........................ilość 3 szt.
 3. Zespół przekaźnika PSU-1,kod 63-837647-01...............ilość 6 szt.
 4. Kontakt STG-MTN 0.5-1.0,kod 0917438452..................ilość 100 szt.(w woreczkach po100szt.)


Uwaga:
W skład Zespołu przekaźnika PSU-1,
kod 63-837647-01 (wspólne opakowanie) wchodzi:

 • Przekaźnik PSU-1..................................ilość 1 szt.
 • Zespół gniazda......................................ilość 1 szt.
 • Wkręt PN-85/M-82215 M3x16...............ilość 2 szt.
 • Kontakt STG-MTN 0.5-1.0.....................ilość 24 szt.

 


PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559