Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa

APATOR  
BELMA  
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Aparatura przeciwwybuchowa

APATOR

 

Zasilacze górnicze typu: ZG-01, ZG-02


 

Informacje ogólne

 • specjalizowane zasilanie 133Hz
 • łatwy montaż i obsługa
 • małe wymiary gabarytowe
 • niezawodność pracy

 

Charakterystyka

Zasilacze górnicze typu ZG-01, ZG-02 przeznaczone są do zasilania układów automatyki w górniczych urządzeniach elektrycznych, znajdujących się w podziemiach kopalń ( rozruszniki, zespoły transformatorowe, pulpity sterownicze itp.).
 

Zastosowanie

Urządzenia elektryczne w obudowach ognioszczelnych produkowane przez APATOR SA, w których wymagane jest zasilanie układów automatyki górniczej napięciem 24V AC 133Hz.
 

Warunki pracy

Zasilacze są przystosowane do następujących warunków pracy:
Temperatura otoczenia :

 • najwyższa /szczytowa/................................+55 °C
 • najwyższa średnia w ciągu 24 h...................+35 °C
 • najniższa.........................................................0 °C

Wysokość.............................................................do 1000 m n.p.m.
Wilgotność względna............................................max 95% przy +35°C
Stopień zanieczyszczenia......................................3 w/g PN-90/E-06150/10
i umożliwiają prawidłową pracę po zainstalowaniu w obudowach ognioszczelnych urządzeń elektrycznych, eksploatowanych w pomieszczeniach kopalń gazowych, gdzie koncentracja metanu w powietrzu nie przekracza 2%.
Zgodność z normami:
PN-83/E-08110
PN-84/E-08107
ZN-96/APATOR SA -01-031; Zespoły automatyki górniczej. Zasilacze górnicze. Wymagania i badania.
 

Budowa i działanie

Zasilacze typu ZG-01, ZG-02 są podzespołami elektronicznymi, których konstrukcję nośną stanowi radiator płytowy w kształcie litery "U". Do radiatora jest mocowany zespół obwodu drukowanego z elementami układu elektronicznego. Ścianki boczne obudowy wykonane są z tworzywa ITAMID; w jednej z nich zamocowano złącze zasilacza oraz diodę elektroluminescencyjną sygnalizującą obecność napięcia +24V

 


Układ elektryczny zasilacza stanowią następujące bloki funkcjonalne:

 1. dławikowy samowzbudny stabilizator DC wraz z układami prostownika wejściowego i zabezpieczenia nadnapięciowego,
 2. elektroniczny limiter prądu wraz z potrojonym zwieraczem tyrystorowym i układem ograniczenia sumarycznego prądu zwarcia,
 3. generator przebiegu prostokątnego 133Hz,
 4. przetwornica napięcia wyjściowego DC/133Hz w układzie mostkowym,
 5. układ przekaźnika wykonawczego, sterujący II gim wyjściem zasilacza (dotyczy tylko zasilacza typu ZG-01),


 


Napięcie zasilania 30V AC po wyprostowaniu i stabilizacji w układzie dławikowego samowzbudnego stabilizatora impulsowego DC, jest podane - poprzez limiter prądu - do układu przetwornicy DC/133Hz. Układ mostkowy tej prze-twornicy jest sterowany z generatora przebiegu prostokątnego 133Hz; w rezultacie na I-szym wyjściu zasilacza jest generowany przebieg quasi-prostokątny, przemienny o częstotliwości 133Hz i wartości skutecznej ok. 24V.
Na wyjsciu II-gim - po podaniu napięcia zasilania 42V AC na układ przekaźnika wykonawczego (poprzez złącza 1 oraz 10) - pojawi się przebieg identyczny jak na wyjściu I-szym (dotyczy tylko zasilacza typu ZG-01).
Na wyjście III-cie zasilacza jest podane napięcie 24V DC, stabilizowane impulsowym samowzbudnym stabilizatorem DC i ograniczane elektronicznym limiterem prądu do wartości ok. 1,1A.
UWAGI:

 • przy obciążaniu wyjść zasilacza należy uwzględnić jego obciążalność sumaryczną, gdyż elektroniczny limiter prądu kontroluje sumę prądu wszystkich trzech wyjść zasilacza; w przypadku przeciążenia sumarycznego lub stanu zwarcia któregokolwiek z wyjść, nastąpi trwałe zadziałanie układu zwieracza tyrystorowego i ograniczenie prądu limitera do ok.150mA; odblokowanie układu zwieracza może nastąpić dopiero po chwilowym wyłączeniu napięcia zasilania,
 • kontroler napięcia zasilania działa wówczas, kiedy napięcie wejściowe osiagnie wartość 1,3¸1,4Un ; nastąpi wówczas blokowanie pracy stabilizatora impulsowego i zanik napięć na wyjściach zasilacza. Odblokowanie układu powinno nastapić po obniżeniu napięcia zasilania do wartości ok. 1,2Un.
 • zadziałanie wyjściowego zabezpieczenia nadnapieciowego jest zwiazane z układem potrojonego zwieracza tyrystorowego i jego odblokowanie wymaga każdorazowo chwilowego wyłączenia napięcia zasilania.

 

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania (Un): 30V AC 50Hz,
Znamionowe napięcie zasilania przekaźnika załączającego (Up): 42V AC 50Hz, (dotyczy tylko ZG-01)
Zakres zmian napięć zasilania Un, Up: 0,8¸1,2
Ilość wyjść zasilacza: trzy wyjścia w ZG-01,dwa wyjscia w ZG-02,
I -sze napięcie wyjściowe: 24V+10%133Hzą10Hz, AC quasi-prostokąt,
II-gie napięcie wyjściowe: jak I-sze ( sterowane za pomocą przekaźnika typu RM-96/24V, znajdującego się wewnątrz zasilacza),
III-cie napięcie wyjściowe: 24Vą 2V DC
Znamionowa moc wyjściowa (sumaryczna): 20W,
Sumaryczny maksymalny prąd wyjściowy (I+II+III): 1,1A (wartość skuteczna),
Zabezpieczenia od strony napięcia zasilania:

 • nadprądowe - bepiecznik topikowy-1A,
 • nadnapięciowe - dla Uwe>1,4Un (kontroler napięcia wejściowego, blokujący pracę stabilizatora impulsowego DC),

Zabezpieczenia wyjść zasilacza:

 • nadprądowe - elektroniczny limiter prądu oraz bezpiecznik topikowy 1A,
 • nadnapięciowe - dla Uwy >30Vpp , trzykrotny zwieracz tyrystorowy, sprzężony z elektronicznym limiterem prądu


Wymiary: 160x93x46mm,
Masa: ok. 0,65kg,

Wskazówki montażowo-eksploatacyjne

Warunkiem prawidłowej pracy zasilacza jest poprawny jego montaż do płaszczyzny radiacyjnej o powierzchni minimum 6dm2 ( zgodnie ze szkicem wymiarowym zasilacza).
Elektryczne przyłaczenie zasilacza - za pomocą gniazda typu 8.81.015 (f-my EL-CON ) - powinno być zgodne ze schematem aplikacyjnym urządzenia w którym jest instalowany, uwzględnieniając parametry i charakterystyki wyjść zasilacza.
 

 


PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559