Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa

APATOR  
BELMA  
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Aparatura przeciwwybuchowa

APATOR

 

Zasilacze iskrobezpieczne typu: ZI-24/05, ZI-24/12
 

Informacje ogólne

 • zasilanie iskrobezpieczne kategorii "ia"
 • małe wymiary gabarytowe
 • łatwy montaż i obsługa
 • niezawodność pracy
   

Charakterystyka

Zasilacze iskrobezpieczne typu ZI-24/05 oraz ZI-24/12, przeznaczone są do zasilania obwodów iskrobezpiecz-nych w górniczych urządzeniach elektrycznych znajdują-cych się w podziemiach kopalń, szczególnie dla układów automatyki górniczej - z układami mikroprocesorowymi.
 

Zastosowanie

Zasilacze iskrobezpieczne typu ZI-24/05 oraz ZI-24/12 mogą być dopuszczone do stosowania w wyrobiskach górniczych stopnia "a", "b" i "c" zagrożenia wybuchem metanu o dowolnej koncentracji, po zainstalowaniu w osłonie ognioszczelnej.
 

Warunki pracy


Temperatura otoczenia:

 • najwyższa ....................................+55*C
 • najniższa.........................................0*C


Wysokość.............................................do 1000 m n.p.m.
Wilgotność względna............................max 93% przy +40*C
Stopień zanieczyszczenia.....................3 wg PN-90/E-06150/10

Zgodność z normami:
PN-84/E-08107
PN-83/E-08110
ZN-97/APATOR SA -01-064: Elektryczne urządze-nia przeciwwybuchowe. Zasilacze iskrobezpiecz-ne typu ZI-24/05, ZI-24/12.

Wymagania i badania.
Cechy zasilaczy: ExsiaI, KDBNr97.354X IP40 dla ZI-24/05, oraz ExsiaI, KDBNr96.144X IP40 dla ZI-24/12,
 

Budowa i działanie

Zasilacze typu ZI są hermetyzowanymi modułami elektronicznymi, których konstrukcję nośną a zarazem część obudowy stanowi radiator płytowy w kształcie litery "U". Do radiatora jest mocowany zespół obwodu drukowanego z elementami układu elektronicznego. Ścianki boczne oraz pokrywka zasilacza są wykonane z tworzywa; cała kon-strukcja jest hermetyzowana kompozycją w postaci zalewy kauczukowej o dobrym przewodnictwie cieplnym, natomiast pokrywka jest zalana kompozycją EPIDIAN, zapewniając szczelne zamknięcie konstrukcji.
Układ elektryczny zasilaczy tworzą następujące bloki funk-cjonalne:

 1. zespół prostownika i zabezpieczeń wejściowych,
 2. zespół sterownika przetwornicy,
 3. zespół przetwornicy DC/DC,
 4. zespół I-go i II-go regulatora - limitera,
 5. zespół III-go (wyjściowego) regulatora - limitera z podwojonym układem zwieracza tyrystorowego.


Napięcie zasilania po wyprostowaniu zostaje przetworzone i odseparowane od sieci za pomocą układu przetwornicy DC/DC z transformatorem impulsowym a następnie poddane trzykrotnemu limitowaniu prądu i stabilizacji napięcia w układach limiterów - regulatorów. Prawidłową pracę przetwornicy tranzystorowej, kluczującej z częstotliwością ok. 50 kHz, zapewnia zespół sterownika przetwornicy, do którego są doprowadzone sygnały sprzężeń zwrotnych z zespołów : zabezpieczeń wejściowych, kontroli prądu przetwornicy, oraz z trzech regulatorów - limiterów, kontrolujących wyjście zasilacza.
 

Dane techniczne

 • napięcie zasilania:.................................................24V AC, 50Hz,
 • zakres pracy:.........................................................0,8÷1,15Un ,
 • znamionowe napięcie wyjściowe:
  • 5V DC ( 0,2V) dla ZI-24/05,
  • 12V DC( 0,6V) dla ZI-24/12,
 • maksymalny prąd wyjściowy:
  • 800mA 50mA dla ZI-24/05,
  • 500mA 50mA dla ZI-24/12,
 • maksymalna wartość składowej przemiennej:
  • 100mVpp,dla ZI-24/05,
  • 200mVpp,dla ZI-24/12,
 • wytrzymałość elektryczna izolacji:
  • wejście-wyjście........................ 2,5kV,
  • wejście-obudowa .....................1,0kV,
  • wyjście-obudowa .....................1,0kV
 • zabezpieczenia wejścia zasilacza:
  • nadprądowe:
   • topikowe
    • 2x 1,0A dla ZI24/05,
    • 2x 1,25A dla ZI-24/12,
   • termiczne (elementy PTC):..................................... 2x900mA/85°C,
   • elektroniczne (zabezpieczenie nadprądowe i przeciwzwarciowe przetwornicy DC/DC),
  • nadnapięciowe:
   • powyżej 1,3 Un ą10% - blokada przetwarzania przetwornicy,
   • powyżej 1,7Uną10% - zadziałanie układu przetężenia wkładki topikowej,
 • zabezpieczenia wyjścia zasilacza:
  • trzykrotna stabilizacja napięcia o działaniu ciągłym,
  • trzykrotne ograniczenie nadprądowe i przeciwzwarciowe limitery prądu o działaniu ciągłym),
  • podwójne zabezpieczenie nadnapięciowe (2x zwieracz tyrystorowy),
 • stopień ochrony:......................................................IP-40,
 • wymiary:..................................................................160x97x45mm,
 • masa:......................................................................ok.1,2kg,


 

Wskazówki montażowo-eksploatacje

Warunkiem prawidłowej pracy zasilacza jest poprawny jego montaż, do płaszczyzny radiacyjnej o powierzchni minimum 6 dm2 . Zasilacz powinien być mocowany do jednej z płaszczyzn obudowy ognioszczelnej, dwoma wkrętami M5, zgodnie ze szkicem wymiarowym - poni-żej:

  

Sposób elektrycznego przyłączenia zasilacza do układów z którymi ma współpracować, powinien być zgodny z aplikacją urządzenia oraz warunkami określonymi w dokumentacji i dopuszczeniu wyrobu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe podłączenie przewodów zasilacza:

 • dwa przewody posiadające izolację w kolorze czarnym (wyprowadzone przez przepust znajdujący się w pobliżu oprawek bezpiecznikowych), należy przyłączyć do zacisków napięcia zasilającego 24V AC 50Hz,
 • dwa przewody posiadające izolację w kolorze niebieskim (wyprowadzone przez drugi przepust wspólnie z przewodem żółto-zielonym) , stanowią wyjście iskrobezpieczne zasilacza; koniec przewodu dodatniego bieguna napięcia stałego +5V (w ZI-24/05) lub +12V (w ZI-24/12), posiada oznakowanie izolacji w kolorze czerwonym,
 • przewód posiadający izolację w kolorze żółto-zielonym, jest przewodem uziemiającym i należy go przyłączyć do zacisku uziemiającego obudowy urządzenia, w którym zasilacz jest instalowany.

 


PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559