Aktualności 
O firmie 
Systemy łączności 
Aparatura  przeciwwybuchowa

APATOR  
BELMA  
Silniki   
Oświetlenie   
Nadajniki   
Tablice świetlne 
Zestawy naprawcze 
Telefony górnicze 
Przesuwniki 
    PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.
Aparatura przeciwwybuchowa

APATOR

 

Ognioszczelne zespoły transformatorowe typu ZT


Zespoły transformatorowe serii ZT przeznaczone są do zasilania odbiorników obniżonym
napięciem elektrycznym, ich uruchamiania i wyłączania przed skutkami:

  • zwarć;

  • przeciążeń cieplnych prądowych silnika;

  • braku fazy lub jej zaniku;

  • doziemień obwodów głównych;

  • doziemień obwodów pomocniczych zewnętrznych na napięcie 42 - 24 V;

  • przekroczenia dopuszczalnej rezystancji uziemienia;

  • nadmiernego wzrostu temperatury uzwojeń silnika;

  • szczepienia zestyków stycznika głównego;

nadmiernego zwiększenia rezystancji i zwarć w obwodach sterowania.

 

Typ Moc transformatora Napięcie znamionowe Prąd znamionowy Podst. typy transformatora Uwagi
Oznaczenie [kVA] Oznaczenie pierwotne [V] wtórne [V] pierwotny [A] wtórny [A]
ZT 23 C 6,3 1 1140 220-125/42 3 15,8-27/7 ETo-6,3 (ELHAND) trójfazowy dwustycznikowy dwuodpływowy
2 1000 3,6
3 660 5,5
5 500 7,3
ZT 21 D 10 1 1140 500-400 5,3 11,5-14,4 EToM-10 (ELHAND) 3UI 210/103 M10 (FANINA) trójfazowy jednosty-cznikowy jednodpływowy
2 1000 6
ZT 23 1 1140 220 5,3 26,2 trójfazowy dwustycznikowy dwuodpływowy
2 1000 6
3 660 9,2
5 500 12,1 

Typ Moc transformatora Napięcie znamionowe Prąd znamionowy Podst. typy transformatora Uwagi
Oznaczenie [kVA] Oznaczenie pierwotne [V] wtórne [V] pierwotny [A] wtórny [A]
ZT 22 A 2 0 500-660-1000-1140 220-125/42 4-3-2-1,8 6,8-11,9/11,9 ET1 SM-2.0 (ELHAND)
Tma-200
(EFA Glina)
UI 132/72 M2 (FANINA)
jednofazowy
jednosty-cznikowy
dwuodpływowy
ZT 23 B 3,5 1
2
3
4
1140
1000
660
500
220-125/42 1,8
2
3
4
9,2-16/3,6 ET3oNM-3,5 (ELHAND)
3UI 150/65 M3,5
(FANINA)
trójfazowy
dwustycznikowy
dwuodpływowy


 

 


PETEK i Wspólnicy Adam Korbel Sp. j.  41-800 Zabrze, ul. Dąbrowskiego 2, NIP 648-23-63-559